آزادسازی عرصه و حریم تپه تاریخی قزل‌حصار غربی نظرآباد

آزادسازی عرصه و حریم تپه تاریخی قزل‌حصار غربی نظرآباد به نقل از مهدی کاظمی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد

بیشتر بخوانید