آغاز گمانه‌زنی تعیین عرصه و حریم تپه مهر نگار

آغاز گمانه‌زنی تعیین عرصه و حریم تپه مهر نگار، از توابع شهرستان بردسیر، در استان کرمان، مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد

بیشتر بخوانید