برخورد قضایی با متخلف ساختمانی در حریم تپه تاریخی یالدور مرند

برخورد قضایی با متخلف ساختمانی در حریم تپه تاریخی یالدور مرند به نقل از مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مرند

بیشتر بخوانید