آغاز فصل دوم کاوش تپه گردی گوران آذربایجان غربی

آغاز فصل دوم کاوش تپه گردی گوران آذربایجان غربی که بر اساس کاوش لایه نگاری فصل اول از دوران اسلامی متاخر،اشکانی، آهن و مفرغ دارای نهشته‌ است.

بیشتر بخوانید