طرح جام ارجان نماد کاروان ایران در المپیک توکیو

طرح جام ارجان نماد کاروان ایران در المپیک توکیو، به گزارش روزنامه اطلاعات این طرح به رنگ فیروزه‌ای به عنوان نماد تیم ورزشی ایران انتخاب شده

بیشتر بخوانید