نابودی میراث تاریخی سودان در سودای طلا

نابودی میراث تاریخی سودان در سودای طلا: شکارچیان گنج در سودای طلا، محوطه باستانی «جبل مراغه» در سودان را به طور کامل تخریب کردند.

بیشتر بخوانید