برترین کتاب‌های تاریخ، جغرافیا و باستان‌شناسی در اسفند ۹۸، معرفی شدند

برترین کتاب‌های تاریخ، جغرافیا و باستان‌شناسی اسفند ماه 1398 با عنوان «اسفندنامه کتاب» از سوی مؤسسه خانه کتاب معرفی شدند.

بیشتر بخوانید

کتاب جغرافیای تاریخی شیراز در قرون هفتم و هشتم هجری منتشر شد

کتاب جغرافیای تاریخی شیراز در قرون هفتم و هشتم هجری ،اماکن تاریخی شیراز که در تحقیقات گذشته معرفی نشده یا به اشتباه معرفی شده‌اند بررسی کرده

بیشتر بخوانید