کشف یافته‌های جدید پارینه‌سنگی از جنوب شرق ایران

کشف یافته‌های جدید پارینه‌سنگی از جنوب شرق ایران مربوط به دوره پارینه سنگی قدیم حدود ۳۰۰ تا ۲۵۰ هزار سال قبل در «منظر فرهنگی بم ، فهرج »

بیشتر بخوانید