براساس خاطرات نازی‌ها مکان مخفی گنج جنگ جهانی دوم، احتمالا کاخی در لهستان است

براساس خاطرات نازی‌ها مکان مخفی گنج جنگ جهانی دوم، احتمالا کاخی در لهستان است، تصور می‌شود که این پنهانگاه قدیمی میلیاردها دلار ارزش دارد.

بیشتر بخوانید