مصرف ماهی توسط انسان‌های اولیه در صحرای بزرگ آفریقا در حدود 10.000 سال پیش

مجموعه بزرگی از بقایای جانوری – از جمله ماهی – در صحرای بزرگ آفریقا توسط باستان‌شناسان کشف شده است که پنجرۀ جدیدی درباره نوع زندگی انسان‌های ساکن در این منطقه باز کرده است.

بیشتر بخوانید

گرازهای وحشی، سرنخ‌هایی از نخستین مراحل اهلی‌سازی در اختیار باستان‌شناسان قرار می‌دهند

تاکنون، باستان‌جانورشناسان، به راحتی قادر به بازسازی مراحل ابتدایی اهلی‌سازی نبودند، چرا که روند قرارگیری حیوانات در مرحله اهلی شدن (یکجانشین شدن حیوانات یا محدود کردن حیوانات جهت اهلی‌سازی)، فراتر از روش‌شناختی آن‌ها بود.

بیشتر بخوانید