حَریم سنگ نگارۀ ساسانی «گویُم» شکسته شد

حَریم سنگ نگارۀ ساسانی «گویُم» شکسته شد. سنگ نگارۀ بهرام دوم که یکی از ارزشمندترین نگارکَندهای (نقش برجسته) دورۀ ساسانیان است

بیشتر بخوانید

ساخت سوله فلزی در حریم ممنوعه تخت‌جمشید

ساخت سوله فلزی در حریم ممنوعه تخت‌جمشید . در ارزشمندترین محوطه میراث جهانی ایرانیان چه می‌گذرد؟گزارشی از خبرگزاری میراث خبر

بیشتر بخوانید

با یک فنس و ۱۵ درخت می‌خواست مالک تپه تاریخی باشد !

با یک فنس و ۱۵ درخت می‌خواست مالک تپه تاریخی باشد ! فنس‌کشی و کاشت درخت توسط شخصی حقیقی روی محوطه‌ی تاریخی «موسایی» شهرستان روانسر کرمانشاه

بیشتر بخوانید