جزیره ایستر و تندیس‌های موآیی، متخصصان جزئیات جدیدی از رموز فروپاشی این تمدن را افشا کردند

کارشناسان جزئیات جدیدی از چگونگی از بین رفتن تمدنی را آشکار ساختند که معروف به ساختن مجسمه‌های غول‌پیکر بوده است.

بیشتر بخوانید