کشف حمام خصوصی و شبکه آب شهری؛ جزئيات مدفون شهر روم باستان افشا شد

کشف حمام خصوصی و شبکه آب شهری ؛ باستان‌شناسان با فناوری رادارهای زیرزمینی، جزئیاتی را از ساختمان‌های مدفون از شهری رومی را کشف کردند.

بیشتر بخوانید