نگرانی از ادامه ساخت سازه متوقف در حریم جهانی فین کاشان

نگرانی از ادامه ساخت سازه متوقف در حریم جهانی فین کاشان : زمین چمن با فنس‌گذاری‌های مرتفع به تازگی در حریم درجه یک باغ فین کاشان احداث شده است

بیشتر بخوانید