مهار طبیعی کرونا کار طبیبان است

ویروس کرونا یک پدیده طبیعی است، اما از منظر دین نه صرفاً طبیعی که آیتی از بارش و غرّش حرص و حسد ما آدمیان در زمین است. کار طبیبان مهار طبیعی آن و کار دین باوران بیدارکردن حس خضوع و بندگی است.

بیشتر بخوانید

یادداشتی از حکمت‌الله ملاصالحی؛ اصالت هنر و قوت حکمت‌مان را در مقابل کرونا به منصه ظهور بگذاریم

وقتی شرایط نامتعارف می‌شود، هر کسی و هر جامعه‌ای اصالت هنر و همت و قوّت حکمت و خرد و اخلاق و ایمان و معنویت خود را در میدان عمل می‌تواند به منصه ظهور و به تماشا بگذارد.

بیشتر بخوانید