پلمب خانه ۴۰۰ ساله میبد به دلیل مرمت غیرمجاز/دادستان میبد خانه امامی را به دلیل استفاده از بتن در مرمت پلمب کرد

خانه امامی شهر میبد در استان یزد متعلق به دوره صفویه با ۴۰۰ سال قدمت به دلیل مرمت غیرمجاز و استفاده از بتن و سیمان در مرمت ها با دستور دادستان میبد پلمپ شد.

بیشتر بخوانید