چرا بزرگترین خانه خشتی جهان به حال خود رها شده است؟

چرا بزرگترین خانه خشتی جهان به حال خود رها شده است؟ در جلسه گروه کاری میراث فرهنگی کرمان دلایل تعطیلی خانه رفسنجان بزرگترین خانه خشتی جهان

بیشتر بخوانید