خانه تاریخی سلمان‌زاده اُشتبین در جلفا مرمت می‌شود

خانه تاریخی سلمان‌زاده اُشتبین در جلفا مرمت می‌شود توسط منطقه آزاد ارس با نظارت متخصصان به نقل از معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی

بیشتر بخوانید