شمایل نگاری خدا و موجودات فراطبیعی «در هنر ابتدایی هخامنشی»

شمایل نگاری خدا و موجودات فراطبیعی ، نگارنده به منظور واکاوی بازنمایی بصری و شمایل‌نگاری خدا و موجودات فراطبیعی دورۀ ابتدایی هخامنشی، بیشتر به اثر مهرهای بایگانی‌های تخت‌جمشید به‌ویژه باروری تخت‌جمشید پرداخته است

بیشتر بخوانید

چهره‌ی خدا؟

چهره‌ی خدا؟ اخیرا سه سردیس مرد در محدوده پادشاهی یهودا کشف شده است؛ دو مورد از سردیس‌ها از بازار خرید و فروش عتیقه وارد موزه موشه دایان شده

بیشتر بخوانید