کاوش ارگ نادری در خراسان شمالی پس از سه سال وقفه از سر گرفته شد

کاوش ارگ نادری در خراسان شمالی پس از سه سال وقفه از سر گرفته شد به نقل از دکتر جواد علایی مقدم سرپرست حفاری گروه حفاری تپه ارگ نادری شیروان

بیشتر بخوانید

پنجمین فصل کاوش در تپه تاریخی معصوم زاده به پایان رسید

پنجمین فصل کاوش در تپه تاریخی معصوم زاده به پایان رسید به نقل از معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی

بیشتر بخوانید

محوطه تاریخی ریوی خراسان شمالی به پایگاه میراث فرهنگی تبدیل می‌شود

محوطه تاریخی ریوی خراسان شمالی به پایگاه میراث فرهنگی تبدیل می‌شود به نقل از رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

بیشتر بخوانید

کشف بقایای دژ تاریخی مربوط به دوره هخامنشی در محوطه ریوی خراسان شمالی

کشف بقایای دژ تاریخی مربوط به دوره هخامنشی در محوطه ریوی خراسان شمالی به نقل از سرپرست هیات کاوش محوطه ریوی شهرستان مانه دکتر محمدجواد جعفری

بیشتر بخوانید

عزم خراسان شمالی برای پیروزی در رقابت با ترکیه ای‌ها در ثبت حمام ایرانی

عزم خراسان شمالی برای پیروزی در رقابت با ترکیه ای‌ها در ثبت حمام ایرانی گفتگويي با رضاییان کارشناس ثبت آثار تاریخی خراسان شمالی

بیشتر بخوانید

انجام فصل هشتم کاوش در تپه ریوی در ماه جاری

انجام فصل هشتم کاوش در تپه ریوی در ماه جاری به نقل از دکتر جعفری کارشناس باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی

بیشتر بخوانید

تملک زمینی با اعتبار 2میلیارد و 650میلیون ریال در حریم شهر تاریخی بلقیس اسفراین

تملک زمینی با اعتبار 2میلیارد و 650میلیون ریال در حریم شهر تاریخی بلقیس اسفراین به نقل از مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی شهر بلقیس اسفراین

بیشتر بخوانید

چه خطراتی بناهای تاریخی خراسان شمالی را تهدید می کند؟

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: بناهای تاریخی به دلیل اینکه مدت زمان زیادی از ساخت آن ها می گذرد به طور طبیعی دچار فرسودگی می شوند.

بیشتر بخوانید

عرصه و حریم محوطه تاریخی دوین شیروان تعیین می‌شود

معاون میراث‌فرهنگی خراسان شمالی گفت: «با صدور مجوز، کاوش در محوطه تاریخی دوین شهرستان شیروان با هدف تعیین عرصه و حریم، آغاز شده است.»

بیشتر بخوانید

اخذ مجوز آغاز کاوش‌ها در محوطه گلول و استقلال شیروان

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: با صدور مجوز کاوش ها در محوطه گلول و استقلال شهرستان شیروان، کاوش این محوطه تاریخی با هدف تعیین عرصه و حریم آغاز می شود.

بیشتر بخوانید