دنیای گِلی چاتال هویوک، منتشر شد

دنیای گِلی چاتال هویوک، به پارادوكسِ نقش گِل در این محوطه می‌پردازد كه ناشی از فرهنگ مادی متناقض و دیدگاه‌های باستان‌شناسیِ منظر است

بیشتر بخوانید