یک دوست‌دار میراث‌فرهنگی کتیبه‌ای به خط پهلوی ساسانی در داراب شناسایی کرد

یک دوستدار میراث فرهنگی در شهرستان داراب کتیبه‌ای به خط پهلوی ساسانی کشف کرده و آنرا در فضای مجازی معرفی کرده است. اما باستان شناس‌ها و پژوهشگران در حال بررسی مکان دقیق کتیبه هستند تا فعالیت های علمی بر آن را آغاز کنند.

بیشتر بخوانید