باستان‌شناسان قلمروی یک پادشاهی اسرار‌ آمیز گم شده در ترکیه را کشف کردند​

باستان‌شناسان قلمروی یک پادشاهی اسرار‌ آمیز گم شده در ترکیه را کشف کردند، گفته می شد که تمام آنچه را که او لمس می کرد تبدیل به طلا می‌شد.

بیشتر بخوانید

2020… سال خط عربی

هرچند آن طور که ابن خلدون در کتاب مقدمه‌اش می‌گوید، خط« رتبه دوم دلالت زبانی را دارد» خط عربی از طریق داد وستد فرهنگ عظیم انسانی در قرون گذشته ناقل معرفت و فرهنگ بوده و به طور مستقیم و غیر مستقیم در ساخت تمدن‌های بشری مشارکت داشته است.

بیشتر بخوانید

چه زمانی زبان نوشتاری به ژاپن رسیده است؟

خطوط تیره‌ای که بر روی یک وجه از سه وجه یک قطعه سنگ به طول سه و نیم اینچ مشاهده شده؛ ممکن است علائم کانجی چینی باشد که حدود 2000 سال پیش نوشته شده است

بیشتر بخوانید