محوطه دوزداغی خوی، استقرارگاهی از عصر مفرغ در شمال دریاچه ارومیه

محوطه دوزداغی خوی، استقرارگاهی از عصر مفرغ در شمال دریاچه ارومیه گزارش از افراسیاب گراوند رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سلماس

بیشتر بخوانید