آغاز مطالعات برای مرمت مدرسه تاریخی دارالفنون

آغاز مطالعات برای مرمت مدرسه تاریخی دارالفنون بنابر اعلام سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی،انجام مطالعات برای مرمت دارالفنون آغاز شد.

بیشتر بخوانید