کشف فسیل ۵۲۰ میلیون ساله میگو که گفته می‌شود «حلقه گمشده» تکامل است

کشف فسیل ۵۲۰ میلیون ساله میگو که گفته می‌شود «حلقه گمشده» تکامل است؛ موضوع تکامل این جانوران مدتهاست که بصورت معما باقی مانده.

بیشتر بخوانید

سرانجام یکی از نظریه‌های تکامل داروین اثبات شد

دانشمندان برای اولین بار یکی از نظریه‌های تکامل چارلز داروین را اثبات کرده‌اند – نزدیک به 140 سال پس از مرگ وی، محققان دریافتند، که پستانداران نقش مهم‌تری از آنچه پیش از این تصور می‌شده، در تکامل داشته‌اند. تحقیقات لورا ون‌هولستاین در حال‌حاضر می‌تواند برای پیش‌بینی موارد حائز اهمیت در حفاظت از گونه‌ها متمرکز شود.

بیشتر بخوانید