مدارک تازه از گسترش دامداران نژاد وابسته به ایرانی به جزایر غربی دریای مدیترانه

زندگی مبتنی بر سیستم دامدار-کوچرو حد اقل از 5 هزار سال پیش در اروپای مرکزی وجود داشته است، و این در حالیست که مشخص شده است که کشاورزان با نژاد ایرانی در منطقه اژه (مجمع الجزایر جنوبی کشور یونان) حد اقل از 1900 سال پیش از میلاد مسیح وجود داشته اند.

بیشتر بخوانید