همکاری میراث فرهنگی آذربایجان شرقی با دانشگاه تهران در مطالعات جامع قلعه بختک لیلان

همکاری میراث فرهنگی آذربایجان شرقی با دانشگاه تهران در مطالعات جامع قلعه بختک لیلان به نقل از علیرضا قوچی معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی

بیشتر بخوانید

«حسن طلایی» از درگذشت تا خاکسپاری

«حسن طلایی» از درگذشت تا خاکسپاری ، استاد باستان‌شناسی دانشگاه تهران و رئیس سابق موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران – درگذشت و در سکوت خبری به خاک سپرده شد.

بیشتر بخوانید

محوطه‌های قبل تاریخ سگزآباد، ایستگاهی برای تماشای ۹ هزار سال تمدن

محوطه‌های قبل تاریخ سگزآباد، ایستگاهی برای تماشای ۹ هزار سال تمدن، دکتر ده‌پهلوان به سابقه فعالیت های باستان شناسی در این دشت قزوین اشاره کرد

بیشتر بخوانید

گفتگوی اختصاصی با دکتر مصطفی ده‌پهلوان مدیر موسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران (بخش اول)

گفتگوی اختصاصی با دکتر مصطفی ده‌پهلوان مدیر موسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران، انزوای باستان‌شناسان دردی از جامعه باستان‌شناسی دوا نمی‌کند.

بیشتر بخوانید

گفتگوی اختصاصی با دکتر مصطفی ده‌پهلوان مدیر موسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران (بخش دوم)

گفتگوی اختصاصی با دکتر مصطفی ده‌پهلوان مدیر موسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران، انزوای باستان‌شناسان دردی از جامعه باستان‌شناسی دوا نمی‌کند.

بیشتر بخوانید

برگزاری کارگاه تاریخچه مهندسی و مدیریت آب در یمن/ عبرت‌هایی از دوران باستان تا پیشامدرن توسط خانم پروفسور اینگرید هیمایر

خانم پروفسور اینگرید هیمایر، نویسند کتاب تاریخچه مهندسی و مدیریت آب در یمن، کارگاهی با عنوان، تاریخچه مهندسی و مدیریت آب در یمن: عبرت‌هایی از دوران باستان تا پیشامدرن در دانشگاه تهران برگزار می‌کند

بیشتر بخوانید