کشف شواهدی از اولین محصول لبنی در هند

کشف شواهدی از اولین محصول لبنی در هند ، لبنیات بخشی جدایی ناپذیر از رژیم غذایی آن‌ها در محوطه‌ای است که قدمت آن به حدود ۲۵۰۰ سال ق.م می‌رسد.

بیشتر بخوانید