فسیل بزرگترین پرنده جهان کشف شد

فسیل بزرگترین پرنده جهان کشف شد ، به گزارش حامیان محیط زیست دانشمندان موفق شده‌اند بقایای فسیل شده بزرگ‌ترین پرنده‌ جهان را کشف کنند.

بیشتر بخوانید

مغز پرندگان چگونه تکامل یافت؟

مغز پرندگان چگونه تکامل یافت؟ یک تیم بین المللی متشکل از زیست‌شناسان تکاملی و دیرینشناسان تکامل مغز در پرندگان را بازسازی کردند.

بیشتر بخوانید