سودمندی اقتصادی نمایش ۲۳۱ اثر باستانی افغانستان در ۱۱ کشور: درآمد ۳۰۰ میلیونی موزه ملی افغانستان

افغانستان حدود ۳۰۰ میلیون افغانی درآمد، از برگزاری نمایش اثرهای باستانی خود در بیرون از کشور به دست آورده است. آثار باستانی افغانستان از سال ‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ در ۱۱ کشور به نمایش گذاشته شده است. در این مدت، حدود چهار میلیون نفر از این نمایشگاه‌ها دیدن کرده‌اند. این اثرها از چهار ساحه‌ی باستانی کشور قبل از جنگ‌های داخلی به دست آمده است.

بیشتر بخوانید