کار باران نبود، دستور میراث بود ، تخریب بخشی از قلعه‌ی عظیم‌الجثه «فورگ»

کار باران نبود، دستور میراث بود ، تخریب بخشی از قلعه‌ی «فورگ» در درمیان، خراسان‌جنوبی، عده‌ای، آن را جمع‌آوری بخش آسیب دیده‌ی قلعه می‌دانند

بیشتر بخوانید