دروازه ‌شوش مرمت می‌شود

دروازه ‌شوش مرمت می‌شود که مانند دیگر فضاهای معماری به جای‌ مانده شهر دورانتاش از دوره ایلام، ساختار گلین دارد که ساختاری آسیب‌پذیر است.

بیشتر بخوانید