استقرار مربوط به دوره نوسنگی در نزدیکی ساحل دریای سیاه در ترکیه کشف شد

استقرار مربوط به دوره نوسنگی در ساحل دریای سیاه در ترکیه کشف شد، بسیاری از اشیاء یافت شده در این مکان که بین ۹٠٠٠ تا ١٤٠٠٠ سال قدمت دارند.

بیشتر بخوانید

سابقه رسوبی دریای خزر و سیاه بررسی می‌شود

در گذشته‌های دور یعنی زمانی که تراز آب دریای خزر بسیار بالا بود، دو دریای خزر و سیاه به هم متصل بودند و بخشی از اقیانوس قدیمی تتیس را تشکیل می‌دادند. بر این اساس یک سابقه رسوبی مشترک بین دو دریا برجای مانده که این موضوع برای اولین بار با حضور متخصصان داخلی و خارجی در قالب همایش بین‌المللی «چینه شناسی و زمین باستان شناسی پونتو کاسپین» در پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی مورد بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید