مستندنگاری (نقشه برداری) محوطه تاریخی گندی‌شاپور

مدیر پایگاه میراث فرهنگی گندی‌شاپور و ایوان کرخه از مستندنگاری (نقشه‌برداری) این محوطه باستانی و تاریخی خبر داد.

بیشتر بخوانید

حال خراب بافت تاریخی دزفول و طرحها و تفاهم‌نامه‌های اجرا نشده

هشت هزار واحد مسکونی در 200 هکتار بافت تاریخی دزفول که شامل 28 محله می شود وجود داشت. اما آغاز جنگ تحمیلی، تخریب‌های انسانی، تخریب‌های طبیعی،پروژه‌های شهری طی دهه‌های مختلف و نهایت ساخت و سازهایی نظیر پارکینگ دروازه و پارکینگ قائم موجب تخریب بخش گسترده‌ای از بناهای بافت تاریخی دزفول شد.

بیشتر بخوانید