کشف یکی از نخستین استقرارگاه‌های روستانشینی دوره نوسنگی در دشت نکا

کشف یکی از نخستین استقرارگاه‌های روستانشینی دوره نوسنگی در دشت نکا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران

بیشتر بخوانید