تحقیقات تازه درباره نئاندرتال‌های غار چاگیرسکایا در سیبری

تحقیقات تازه درباره نئاندرتال‌های غار چاگیرسکایا در سیبری، دکتر سامان حیدری گوران به این مقاله که در نشریه PANS منتشر شده پرداخته است.

بیشتر بخوانید

نئاندرتال‌های سیبری سرچشمه جمعیت‌های مختلف اروپایی هستند

حداقل دو گروه متفاوت از نئاندرتال‌‌ها در جنوب سیبری زندگی می‌کردند اکنون محققان نشان داده‌اند که یکی از این گروه‌ها از اروپای شرقی مهاجرت کرده است.

بیشتر بخوانید