در پس پرده نصب دوربین‌های مدار بسته در محل کاوش باستان‌شناسان چیست؟

چندی است باستان‌شناسان انتقاداتی درخصوص چرایی لزوم نصب دوربین‌های مدار بسته در محل کاوش‌های باستان‌شناسی مطرح می‌کنند اما در پس پرده نصب دوربین‌های مدار بسته چه عواملی قرار دارد؟

بیشتر بخوانید

واکنش جامعه باستان‌شناسی ایران، به طرح نصب دوربین مدار بسته در سایت‌های کاوش باستان‌شناسی: چنین طرحی حتی در امنیتی‌ترین کشورها نیز سابقه نداشته است

در پی انتشار گزارش اختصاصی میراث باشی با عنوان«اقدام عجیب مونسان در حوزه باستان شناسی بدون نظرخواهی از باستان شناسان» که منتج به نصب دوربین حین کار باستان شناسی می‌شود و این دوربین‌ها توسط شرکتی پیمانکاری(؟؟!!) رصد خواهد شد، «جامعۀ باستان‌شناسی ایران» درباره‌ی نصب دوربین مداربسته در محل کار کارشناسان باستان‌شناسی بیانیه‌ای را به شرح ذیل صادر کرد:

بیشتر بخوانید