دژ برازجان تنها کاروانسرای سنگی ایران

دژ برازجان تنها کاروانسرای سنگی ایران ، در سال 1250 شمسی به دستور ابوالحسن خان مشیرالملک شیرازی و با معماری حاج محمدرحیم شیرازی ساخته‌شده

بیشتر بخوانید