آبراهه‌ها هویدا کننده بخشی از اسرار تخت‌جمشید است

آبراهه‌ها هویدا کننده بخشی از اسرار تخت‌جمشید است به نقل از روح الله شیرازی رئیس پژوهشکده باستان شناسی گزارشی از خبرگزاری ایسنا

بیشتر بخوانید

بازدید رئیس پژوهشکده باستان شناسی از مجموعه جهانی تخت جمشید

بازدید رئیس پژوهشکده باستان شناسی از مجموعه جهانی تخت جمشید. شیرازی، در ابتدای این برنامه در جریان کاوش‌های صورت گرفته آبراهه ها قرار گرفت

بیشتر بخوانید