بازدید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از موزه ملی ایران

بازدید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از موزه ملی ایران در حاشیه سفر دیپلماتیک خود به تهران به همراه بهروز کمالوندی و با حضور امید کمالوند

بیشتر بخوانید