کشف دو تابوت سفالی در دل خاک‌های جوبجی رامهرمز

کشف دو تابوت سفالی در دل خاک‌های جوبجی رامهرمز و انتقال تابوت‌ها به پایگاه هفت‌تپه برای مطالعات اولیه به نقل از عاطفه رشنویی

بیشتر بخوانید

راه‌سازی در‌ رامهرمز و کتمان سرقت کتیبه‌های تاریخی

راه‌سازی در‌ رامهرمز و کتمان سرقت کتیبه‌ها اظهارات رئیس میراث فرهنگی رامهرمز مبنی بر ملی بودن پروژه به معنای معاف بودن از دریافت مجوز است؟

بیشتر بخوانید

سرنوشت کتیبه‌های ایلامی پیدا شده رامهرز چه شد؟

سرنوشت کتیبه‌های ایلامی پیدا شده رامهرز چه شد؟مدیرمیراث فرهنگی رامهرمز از در اختیار داشتن تمام کتیبه‌های نویافته در محوطه رامهرمز خبر داد.

بیشتر بخوانید

سرقت کتیبه‌های باستانی رامهرمز

سرقت کتیبه‌های باستانی رامهرمز به گزارش خبرگزاری میراث خبر پیگیری‌ها برای بازگرداندن کتیبه‌ها با نامه‌‌نگاری به دادستان در حال انجام است.

بیشتر بخوانید