قلعه‌ “شهاب”؛ قربانی هجمه ناجوانمردانه تخریب‌گران

قلعه‌ “شهاب”؛ قربانی هجمه ناجوانمردانه تخریب‌گران : به گفته‌ رجبعلی لباف خانیکی و به گواه مستندات تاریخی، گناباد از جمله مناطق کهن بوده است

بیشتر بخوانید

تعزیه آیینی ایرانی با ریشه‌های اسطوره‌ای

تعزیه آیینی ایرانی با ریشه‌های اسطوره‌ای به نقل از جبعلی لباف‌خانیکی و در عصر قاجار تعزیه سخت تحت تاثیر افکار و اندیشه های غربی قرار گرفت

بیشتر بخوانید

یادنوشتی برای عبدالله قوچانی استاد ممتاز کتیبه‌های کهن فارسی و عربی

میراث فرهنگی ایران درّ کم‌یابی را از دست داد که در زمینه کتیبه‌های کهن فارسی و عربی استادی ممتاز بود، اگر چه او به دیدار معبود شتافت اما آثار و خدماتش برای ما به یادگار مانده است.

بیشتر بخوانید