مرمت خانه میرزا با هدف راه‌اندازی «خانه موزه نهضت جنگل»

مرمت خانه تاریخی میرزا کوچک‌خان جنگی در شهر رشت، بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با شهرداری رشت در خصوص سامان‌دهی و مرمت بناهای تاریخی در اختیار شهرداری، به‌صورت مشارکتی با همکاری شهرداری رشت و اداره‌کل میراث فرهنگی گیلان آغاز شد.

بیشتر بخوانید