ساماندهی اضطراری بنای رصدخانه تاریخی مراغه

ساماندهی اضطراری بنای رصدخانه تاریخی مراغه به نقل از یعقوب طالبی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ویژه مراغه

بیشتر بخوانید