سفالینه های قبل از اسلام در محوطه تاریخی برج خنامان رفسنجان کشف شد

سفالینه های قبل از اسلام در محوطه تاریخی برج خنامان رفسنجان کشف شد به نقل از رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان رفسنجان

بیشتر بخوانید