رژیم غذایی روباه، بیانگر تاثیر انسان بر اکوسیستم در 42000 سال گذشته است.

رژیم غذایی روباه، بیانگر تاثیر انسان بر اکوسیستم در 42000 سال گذشته است. براساس مطالعه‌ی کریس باومن و همکارانش از دانشگاه توبینگن آلمان

بیشتر بخوانید

شواهدی از دفن روباه در کنار انسان در موتزا – اسرائیل

یافته‌های اخیر از یک تدفین نوسنگی|ب متاخر، مربوط به یک فرد بزرگسال، و دو کودک که در ارتباط با استخوان‌های روباه، در محوطه‌ی موتزا، در اسرائیل دفن شده‌اند؛ دید وسیع‌تری از چشم‌انداز فرهنگی-اجتماعی این دوره ارائه می‌کند، و حتی فرضیه‌ی تداوم نگاه انسان‌گرایانه به جهان، از اوایل دوره نوسنگی به آغاز انقلاب کشاورزی را مطرح می‌سازد.

بیشتر بخوانید