مرثیه‌ای برای روستای رنسانسی ایران

مرثیه‌ای برای روستای رنسانسی ایران بافت سنگی روستای 400 ساله ورکانه در همدان در حال از بین رفتن است به گزارش خبرگزاری ایسنا

بیشتر بخوانید