بدرالزمان قریب از تعصبِ بی‌جای ایرانی‌گری پرهیز داشت

«علی اشرف صادقی»، زبان‌شناس و استاد زبان و ادبیات فارسی است. او درباره وجوه علمی و اخلاقی «بدرالزمان قریب»، بر این نکته تاکید کرد که او معتدل بود و از تعصب بی‌جای ایرانی‌گری پرهیز داشت.

بیشتر بخوانید

دسترسی اینترنتی به فایل‌های «پروژۀ ملی نسخه‌های خطیِ» هندوستان

در سالِ 2003 وزارتِ گردشگری و فرهنگِ هندوستان برایِ حفاظت، نگهداری و دیجیتال کردنِ مدارک، اسناد و نسخه‌هایِ خطّی «پروژۀ ملّیِ نسخه‌هایِ خطّیِ» را راه‌اندازی کرد.

بیشتر بخوانید

گفتگویی با تورج دریایی، با حضور اعراب در ایران در دو قرن اول هجری حکمرانی در اختیار ایرانی‌ها بود

تورج دریایی استاد تاریخ ایران و دنیای باستان و سرپرست مرکز ایرانشناسی سامویل جردن دانشگاه کالیفرنیا در ارواین آمریکا، روند مطالعات دوره ساسانی در ایران را خوب ارزیابی می‌کند و معتقد است که ایران می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد مطالعات مربوط به دوره ساسانی در جهان ایفا کند. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صدای میراث مطالعات مرتبط با نامه‌های تاریخی تبرستان را تشیرح کرده و اظهارات جالبی درخصوص مطالعات این اسناد تاریخی دارد.

بیشتر بخوانید

اهمیت زبان سریانی در مطالعات ایرانی/منابع دست اول مطالعات تاریخ ساسانی به زبان سریانی نوشته شدند/تنها بازماندگان زبان سریانی در ایران هموطنان آشوری هستند

نیما جمالی دانشجوی دکتری زبان‌های سامی در دانشکدۀ تمدن‌های خاور نزدیک و خاورمیانه دانشگاه تورنتو است، حوزه تخصصی او تاریخ حقوق در خاورمیانه در قرون پنج تا ده میلادی است. نیما جمالی اکنون در حال دفاع از پایان‌نامه خود در همین موضوع است.

بیشتر بخوانید

اهمیت زبان‌های باستانی، گفتگویی با دکتر ژاله آموزگار

در عرصه پژوهش‌های فرهنگ و زبان‌های باستانی، کمتر کسی را می‌توان دید که با نام و آثار خانم دکتر ژاله آموزگار، استاد ممتاز دانشگاه تهران آشنا نباشد.

بیشتر بخوانید