اهمیت زبان‌های باستانی، گفتگویی با دکتر ژاله آموزگار

در عرصه پژوهش‌های فرهنگ و زبان‌های باستانی، کمتر کسی را می‌توان دید که با نام و آثار خانم دکتر ژاله آموزگار، استاد ممتاز دانشگاه تهران آشنا نباشد.

بیشتر بخوانید

نیمی از هفت هزار زبان موجود در جهان نابود خواهد شد

پروفسور دکتر یونس کوچ رئیس انستیتوی تحقیقاتی دانشگاه حاجت تپه آنکارا اظهار داشت، نیمی از 7 هزار زبان موجود در جهان در طور این قرن از بین خواهد رفت

بیشتر بخوانید